Финанси | ETF фондът върху SOFIX вече се търгува на борсата в ЛондонОще по темата

Новата цедка на SOFIX

За да заобиколи ниската ликвидност на пазара, фондовата борса въвежда новаторска за света система за смятане на индекса

14 юли 2017

Отрязани от голямата сцена

Опитът на българския Expat Bulgaria SOFIX mutual funds ETF да се качи за търговия на Лондонската фондова борса удари на камък, поради липсата на връзка между българския Централен депозитар и Euroclear, както заради и нежеланието на последната да обслужва български емитенти по принцип

19 май 2017

Първият български борсово търгуван фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF успя да стъпи на борсата в Лондон. Операцията отне повече от година усилия на емитента "Експат асет мениджмънт" който въпреки административните пречки и липсата на институционална подкрепа успя да прокара връзка между глобалните инвеститори, търгуващи на London Stock Exchange, и акциите на Българска фондова борса (БФБ). "Това не е генерален канал, по който български емитенти могат да се търгуват на борсата", уточни по телефона от Лондон Никола Янков, председател на съвета на директорите на "Експат асет мениджмънт". Той каза още, че намерението на компанията е да качи за търговия и другите си ETF инструменти на пазара във Великобритания.

Hello, Bulgaria

В Лондон ETF инструментът на "Експат" се търгува в евро с борсов код BGX, като първите котировки бяха при 12:57 евроцента за лот, а пилотните сделки – за малко повече от 18 хил. дяла. През него глобалните инвеститори, търсещи диверсификация в книжа от Централна и Източна Европа, получават индиректен достъп до най-големите и ликвидни компании на БФБ, което досега бе невъзможно. В този смисъл "крослистингът на индексния фонд е успех не само за" Експат ", но отваря нови възможности за българския капиталов пазар", заяви Никола Янков при откриване на първата търговска сесия.

Дялове на фонда се търгуват още на фондовата борсата в София и на капиталовия пазар във Франкфурт, но листването в британската столица бе търсена стъпка от самото стартиране на ETF-а през 2016 година. Към петък, 28 септември, нетната стойност на активите му е над 28 млн. лв., а сред основните инвеститори във фонда са пенсионни компании.

Трудна връзка

Досега пречка пред листването в Лондон беше липсата на връзка на българския Централен депозитар с двете клирингови институции, обслужващи сделките на Лондонската фондова борса – Euroclear и SIX SIS. Институцията е свързана международно само с Clearstream на Deutsche Boerse. Това препятствие продължава да прави невъзможно листването на български компании в Лондон, но "Експат" е намерил начин да го заобиколи. Stockа целта е осъществен контакт с местен английски партньор, който е член на системата Euroclear и се свързва директно с London Stock Exchange. По този начин са обезпечени клиринг и сетълмент на сделките с дялове на фонда. Това означава, че връзката няма да може да се ползва от други български компании, но би могла да се използва за другите фондове на "Експат".

Дружеството създаде и управлява общо 11 фонда, пасивно следващи движението на индекси от региона на Централна и Източна Европа. Освен индексния фонд върху SOFIX това са фондове върху основните индекси на акции на Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Македония, Румъния и Гърция. Всички те се търгуват на борсите в София и във Франкфурт. Качването им за търговия в Лондон би осигурило на международните инвеститори лесен начин да формират и управляват експозиция към конкретни пазари от региона, преодолявайки характерните му недостатъци: липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове.

Няма коментари.


Source link