Sławomir Zdunek loses his position in ORAsee more video »

He is a candidate for the Supreme Court, he loses his position in the District Bar Council

Photo: tvn24

|
Video: tvn24
Okręgowa Rada Adwokacka odwołała ze stanowiska Sławomira Zdunka

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła decyzję o odwołaniu mecenasa Sławomira Zdunka ze stanowiska Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów – poinformował dziekan rady Mikołaj Pietrzak. – To decyzja o wymiarze politycznym, a nie merytorycznym – tak skomentował swoje odwołanie mecenas Zdunek.

– Wynika to z faktu, że pan mecenas Sławomir Zdunek zgłosił swoją kandydaturę do Sądu Najwyższego w konkursie i na podstawie ustawy, którą organy adwokatury i organy naszej izby konsekwentnie uznają za niekonstytucyjną i za zagrażająca prawom wolnościom w Polsce – uzasadniał Pietrzak.

"Wymiar polityczny"

Mecenas Sławomir Zdunek powiedział, że traktuje tę decyzję jako "decyzję o wymiarze politycznym, a nie merytorycznym". – Zresztą do chwili obecnej nie pojawił się żaden zarzut pod adresem mojej pracy jako przewodniczącego zespołu wizytatorów. Ja do dnia dzisiejszego wykonywałem swoje obowiązki, wykonałem kilka rzeczy, które wymagały pilnej reakcji – mówił.

– Natomiast powiedziano mi, że Rada utraciła zaufanie do mnie jako do członka Rady Adwokackiej w związku z tym odwołuje mnie z tej funkcji – powiedział mecenas.

Komunikat Okręgowej Rady Adwokackiej

Okręgowa Rada Adwokacka wydała również komunikat w sprawie odwołania mecenasa Sławomira Zdunka.

"22 sierpnia Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na zwyczajnym posiedzeniu – po wyczerpującej dyskusji – podjęła uchwałę o odwołaniu ze stanowiska Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie adwokata Sławomira Zdunka" – czytamy w komunikacie.

Zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, "odwołanie adwokata Sławomira Zdunka ze stanowiska Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie jest uzasadnione z tego powodu, iż, zgłaszając swoją kandydaturę do SN, legitymizuje szereg niekonstytucyjnych zmian w sądownictwie, zmierzających do ograniczenia niezależności sądownictwa i tym samym osłabienia sytemu ochrony praw i wolności w Polsce".

"Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie konsekwentnie stoi na stanowisku, że decyzji o kandydowaniu do SN, choć nie stanowi deliktu dyscyplinarnego, nie da się pogodzić z wieloma jednoznacznymi stanowiskami organów Izby Adwokackiej w Warszawie i Adwokatury, krytykujących jako niekonstytucyjne zmiany w sądownictwie" – uzasadniają.

Według Okręgowej Rady Adwokackiej, "każdy adwokat ma prawo do swojego zdania i opinii". Jeżeli natomiast – jak napisano w komunikacie – "reprezentuje organy samorządu adwokackiego, a szczególnie zajmuje stanowisko wiążące się z oceną innych adwokatów i ich działalności, a tak jest w przypadku mecenasa Sławomira Zdunka, musi posiadać szczególną legitymację samorządu i wymagany autorytet".

Według Rady, "brak decyzji o odwołaniu Sławomira Zdunka oznaczałoby to, że organy samorządu adwokackiego obojętnie przechodzą wobec legitymizowania przez swoich członków niekonstytucyjnych i krzywdzących obywateli zmian w sądownictwie".

"Motywy podjętej decyzji mają charakter zasadniczy i pryncypialny, bo sprawa jest najwyższej wagi. Chodzi o obronę fundamentów trójpodziału władzy i państwa prawa. Inne reakcje w tej sytuacji byłyby nieadekwatne" – wyjaśnili w komunikacie.

"Jednocześnie ORA w Warszawie uważa, iż próby traktowania stanowisk organów warszawskiego samorządu adwokackiego jako form nacisku są nieuzasadnione i są sposobem kwestionowania ich kompetencji i obowiązku do oceny zachowania adwokatów reprezentujących samorząd" – podsumowali.

watch

Okręgowa Rada Adwokacka odwołała ze stanowiska adwokata, który kandyduje do Sądu Najwyższego" width="640" height="360" class=" lazy lazy-with-fallback

Video: tvn24 Okręgowa Rada Adwokacka odwołała ze stanowiska adwokata, który kandyduje do Sądu Najwyższego

"Pytania merytoryczne, bez podtekstów politycznych"

W środę cztery zespoły Krajowej Rady Sądownictwa zakończyły wysłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. W czwartek rozpocznie się plenarne posiedzenie KRS w sprawie oceny kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego

– Rozmowa ma charakter merytoryczny, nie ma żadnych pytań, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, co moim zdaniem jest bardzo eleganckie i na miejscu – powiedział w poniedziałek dziennikarzom Zdunek, kandydat do izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, który był wysłuchiwany w poniedziałek.

– Pytania dotyczyły tylko i wyłącznie meritum – skarg nadzwyczajnych i pozostałego zakresu działania izby, do której kandyduję – podkreślił.

– Rozmawialiśmy na temat mojej kandydatury, dlaczego chcę kandydować, dlaczego do tej, a nie do innej izby. Cała rozmowa miała charakter merytoryczny, nie było żadnych pytań o podtekście politycznym, o konstytucyjności tych zmian, które chyba dla nas wszystkich na tej sali okazały się – przynajmniej na chwilę obecną, dopóki nie zostaną wzruszone – konstytucyjne. Żadnych pytań natury politycznej nie było – dodał.

Jak powiedział Zdunek, rozmowa trwała około 15 minut. – Pomimo krótkiej rozmowy, ona naprawdę była bardzo rzeczowa, konkretna i treściwa. Jestem bardzo pozytywnie i mile zaskoczony przebiegiem rozmowy, w składzie któremu przewodniczył sędzia TK w stanie spoczynku Wiesław Johann – mówił Zdunek.

Pytany przez dziennikarzy o legalność procedury naboru do Sądu Najwyższego powiedział: – My jako kandydaci podjęliśmy taką decyzję i widocznie uznaliśmy, że to jest legalna procedura.

– Zarzucono mi w Okręgowej Radzie Adwokackiej, że próbuję destabilizująco wpływać na porządek konstytucyjny, legalizując swoją kandydaturą to, co się dzieje podczas zmian w wymiarze sprawiedliwości. I do not think so at all. Uważam, że dopóki ten porządek nie został wzruszony w trybie krajowym lub ewentualnie unijnym, on nadal obowiązuje i wszyscy powinni to uznać – dodał. – Oczywiście wszyscy możemy mieć prywatne opinie jako adwokaci, radcy prawni, nawet sędziowie, chociaż w przypadku tych ostatnich uważam, że nie powinni się do polityki mieszać, szczególnie w takich chwilach – mówił w poniedziałek.

Wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

Do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wpłynął na początku sierpnia wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec ośmiu adwokatów, którzy ubiegają się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. The application was filed by Marcin Smoczyński, lawyer.

The motivation of the application states that according to the regulations every lawyer is obliged to contribute to the strengthening of the rule of law in Poland. "Porządek ten został drastycznie naruszony sprzecznymi z konstytucją ustawami dotyczącymi Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Osoby zgłaszające swoje kandydatury do Sądu Najwyższego na podstawie tych ustaw czynnie uczestniczą w demontażu państwa prawa w Polsce. Powinny być wydalone z adwokatury" – napisano w uzasadnieniu wniosku.

Autor: KB/mtom
/
Source: TVN24, PAP


Source link

Leave a Reply