Gott rekrytering initiv av LRFLantbrukarnas riksförbund, LRF, startar upp ett projekt för att matcha arbetsgivare in the gröna näringarna med nyanlända som söker jobb. Genom "Nya nätverk för jobb på landet" ska svenska bönder erbjuda praktik förhoppningsvis följd av anställning.
Det är and gott initiator som alla vinner på: and bransch som skriker efter arbetskraft får tillgång till nya resurser och nyanlända can få en framtid.
And hell nyanlända har landsbygds- eller jordbruksbakgrund och har redan färdigheter som krävs för att arbeta inom gröna näringar. Binding Malin Sundmark berättar i ett pressmeddelande från LRF to sin upplevelse med nyanlända practitioner. Eftersom individuals haft får i sitt hemland blev det inga problem med språkfrågan: kunskaperna i fårskötsel fanns redan på plats.
The arbetssökande läser samtidigt svenska för invandrare, så projektet blir and möjlighet till att lära sig svenska genom att yrkesarbeta, vilket har visat sig fungera bättre att bara sätta folk i skolbänken utan att knyta inlärningen till vardagslivet.
LRF har även tidigare ägnat sig åt integration med hjälp av glesbygdsjobb och har rutin på att matcha arbetssökande med arbetsgivare. Under flyktingvågen 2015 startades flera integrationsprojekt.
Projektet är tidsbegränsat och har till and början and blygsam omfattning, med målsättning to 300 praktikplatser. Förhoppningsvis fortsätter man to det blir framgångsrikt.
Martina Jarminder


Source link