Fortsatt liv för själen självklart för MahlinMahlin Larsson är certifierat medium och har sin uppfattning klar. I used to buy all kinds of samma energier, som bara omvandlas till olika former. För henne är det därmed självklart att det finns en själ som lever vidare även efter att kroppen slutat fungera.

– För mig handlar det om om själen är oförstörbar och att det finns något utöver den verlighet som vi ser med våra ögon, säger Mahlin.

Mahlins övertygelse grundar sig på erfarenheter hon fått med sig hemifrån och hennes egna upplevelser av andra dimensioner. Genom åren har hon utforskat och utvecklat sina egenskaper och som medium använder hon now sin förmåga att hjälpa andra människor att få kontakt med avlidna människor, vars själar and they will pass to the andra sidan.

"Radio equipment"

När hon ska beskriva hur det fungerar jämför hon sig själv med and radioapparat.

– Jag tar in and on med information och överför den så den blir förståelig för publiken. Jag ser mig som and neutral kanal som förmedlar och försöker beskriva det jag hör och känner, så det can uppfattas även av den som inte har förmågan, konstaterar Mahlin.

– Jag får förnimmelser via alla sinnen. Jag kan exempelvis få känningar i bröstkorgen runs physiskt även genom att se och höra saker.

Contact person and partner of the person in charge of the mediation of a person who is privatized by a person and a person. And sittning inleds alltid med and short stunds gemensam meditation. Därefter börjar Mahlin förmedla information från själar från avlidna, som vill ha contact med någon av dem som deltar.

Allmänna egenskaper

Vaccination fish beskriver Mahlin människan hon säger sig få kontakt med i andevärlden. Från bƶrjan can be done with a shredder, the är ändå så pass personliga att the inte är giltiga för alla deltagare i seansen. Ganska snart nämns även en mer specifik detalj, vilket gör att antalet möjliga mottagare reduceras ytterligare och till sist återstår bara and person i gruppen som säger sig vara tilltalad.

I det skedet frågar Mahlin om mottagaren är beredd att ta emot ett budskap. Får hon ett ja förmedlar hon sedan den information hon säger sig få från den avlidna persons.

– Jag lämnar inte över några budskap förrän den berörda persons i publiken can be identifiera persons på andra sidan, understryker Mahlin.

Hittills har Mahlin manure amounted to medium i Göteborg där hon bodde under 16 år. Numera bor hon i Skara och har börjat skapa and plattform även här. På söndagen höll hon två välbesökta storseanser i samband med and hälsomässa i Skånings Åsaka bygdegård, vilket visar att the finns and nyfikenhet och ett intresse för hennes förmåga även här.

Ökande acceptans

– När jag come hit fish jag inte vad jag kunde förvänta mig, one det har funnits and större acceptans än vad jag först trodde. Många har ett plunges intrest och vill gärna prata to det, säger Mahlin.

– Rent allmänt the intresset för andlighet ökat under the år jag hållit på och när jag kommunicerar om det är det inte så många som säger att de inte tror på det, däremot att de inte förstår.

Här understryker hon samtidigt att mediala förmågan för henne inte har något att göra med en religiös tro.

– För mig är det här helt fritt från religion och öppet för alla som är intresserade, oavsett trosinriktning.

Själv hoppas hon också att den and liga världen ska bli mer accepterad av alla.

– I the här parts av världen är vi uppfödda med att allt ska vara mätbart och bevisbart. Jag tror att det kommer att förändras på sikt. Min önskan är att förståelsen för det andliga ska bli mer normaliserad. Det vi gör ska inte vara för flummigt och jag vill hjälpa till att skala av den flummighetskänslan, säger Mahlin Larsson.

Lena Vikander-Eriksson or Marianne Blom arrangerade Lilla Hälsomässan in Skånings Åsaka bygdegård på söndagen. Under eftermiddagen var det många besökare som passade på att ta del av utbudet på mässan där seanser med mediet Mahlin Larsson var en programpunkt.


Source link