แนะ ห้าง – ร้าน ค้า เก็บ ค่า ถุง พลาสติก ใบ ละ 1-2 บาท ลด ขยะนาย สุ วิ ช ญ โ จน จน วานิช ผู้ อํา นวย กา กา นักงาน เศ ษฐกิจ ษฐกิจ ษฐกิจ คลัง คลัง. ก เมื่อ วัน นักงาน เศ ษฐกิจ ษฐกิจ คลัง คลัง ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ะชุม ะชุม ะชุม ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ วัน ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะชุม ะท ะท ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ะชุม ะชุม ะท ะท ะท ะท ะท ะท ะท ะท และ ที่ ที่ ที่ ือ ือ ือ ือ ะท ะท ะท ะท ออก ออก ออก ออก บ จุ กล่อง กล่อง โฟม ห ือ ือ ือ ไม่ ไม่ ถ ถ ถ ถ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ ะเทศ โลก โลก โลก โลก โลก โลก โลก โลก โลก โลก โลก โลก โลก โลก โลก โลก โลก โลก อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ ทำ เพื่อ เสนอ ให้ กระทรวง ทรัพยากร ฯ ไป พิจารณา ร่วม กับ หน่วย งาน อื่น อยู่ โดย แนวทาง ที่ ก ะท ะท ะท ะท คลัง คลัง คลัง คลัง ให้ ให้ ให้ ะท ะท ะท ะท ะท ะท ะท ะท ะท ะท ะท พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ พ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ละ ที่ พัฒนา แล้ว อย่าง สหภาพ ยุโ ป ป ือ ือ ือ ที่ ที่ ที่ ป ป ป ป ป ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะตุ้น ะชาชน ะชาชน ะชาชน ะชาชน ะสงค์ ะสงค์ ะสงค์ ะสงค์ ะสงค์ ะสงค์ เต เต เต เต เต เต เต เต เต เต เต เต เต ้า ะเป๋า ะเป๋า ะเป๋า ะเป๋า ผ้า ผ้า ผ้า ิง ใช้สอย ใช้สอย ใช้สอย ลด แทน แทน แทน มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด

มาตมาตกากาพิจาพิจาพิจาพิจามาตมาตมาตมาตมาตมาตมาตตต ตห้างกามาตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต


Source link