ก. เกษตร ฯ – ส ธ. แถลง โต้ หมอ ธี ะ ะ ฒ น์ น์ สา สา สา สา ตกค้าง ตกค้าง ไม้ ไม้ ไม้ ไม้  1. ก. เกษตร ฯ – ส ธ. แถลง โต้ หมอ ธี ะ ฒ น์ ป ป ป สา พิษ พิษ พิษ ผล ผล ผล ผล ผล ื่อง ื่อง ื่อง ื่อง ((((((((((((((((((((((((((((((
  2. หัวหน้า ศูนย์ วิทยาศาสต วิทยาศาสต ์ ฯ ฯ เปิด ผัก ผล ที่ ที่ สา สา ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง ตกค้าง 60% ล้าง ไม่ ออก ด้าน ปลัด ส ธ แจง แจง แจง ลด ลด ลด ป ะชาชาติ ะชาชาติ ะชาชาติ ะชาชาติ ะชาชาติ ะชาชาติ ะชาชาติ ะชาชาติ
  3. Full coverage


Source link