'จักร ทิพย์' แบ่ง งาน บิ๊ ก ต ร 'ชัยวัฒน์' คุม สืบสวน 'ศรี วราห์' ยัง คุม มั่นคง  1. 'จักร ทิพย์' แบ่ง งาน บิ๊ ก ต ร 'ชัยวัฒน์' คุม สืบสวน 'ศรี วราห์' ยัง คุม มั่นคง ก ุงเทพ ุงเทพ ุงเทพ ุงเทพ กิจ กิจ กิจ กิจ กิจ
  2. ปี 4 ผบ.ตร. "จักร ทิพย์" วาง แม่ทัพ บุ๋น – บู๊ ตั้ง "พล.ต.อ." คุม 10 ศูนย์ "ศรี วราห์" ดู มั่นคง "สุ ชาติ" สู้ ค้า มนุษย์ มติ ชน
  3. "จักร ทิพย์" มี คำ สั่ง แบ่ง งาน รอง ผบ.ตร. – ผู้ ช่วย ผบ.ตร. mgronline
  4. Full coverage


Source link