บ้านเมือง – พ ท. สงสัย ใช้ สาม มิต มา มา ับ กา กา กา เมือง เมือง เมือง เน่า เน่า ือ ือ ือบ้านเมือง – พ ท. สงสัย ใช้ สาม มิต มา มา ับ ทำ กา เมือง เน่า ห ือ ือ ไม่ <! – ->
<! –

This is new server

->
<! – ->

วัน อาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 12:25 น.

<! –

->

การเมือง

พ ท. สงสัย ใช้ สาม มิต มา มา ับ ทำ กา เมือง เมือง เน่า ห ือ ือ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่. 2561, 12.05 น.

พ ท. สงสัย ใช้ สาม มิต มา มา ับ ทำ กา เมือง เมือง เน่า ห ือ ือ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2561 นาย อนุส ณ์ สะอาด สะอาด ักษากา สาม ค ค ค ค ค กล่าว ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า เดิน แรง ห ือ เดิน แต่ อยู่ อยู่ ว่า เป็นกา เป็นกา ก ะทำความผิด ะทำความผิด ลง กา กา กา ว่า ว่า ว่า ว่า จะ ลง ลง ลง แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ แน่ใจ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ะยุทธ์ ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช จะ จะ จะ จะ จะ ไม่ ลง เลือกตั้ง ห ือ ือ และ ถ้า ถ้า เลือกตั้ง ก็ ก็ ไม่ ชัด ชัด ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ิกา ิกา ิกา ิกา ใด ใด ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ิกา ิกา ิกา ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 หู ขึ้น เ ื่อย ทำ ว่า กา เดินสาย ดูด ดูด ส ส. ของ ทำ ทำ กิจก ม ขนาน กับ กับ กับ ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ช ม ม ม ม ม ต้องกา ต้องกา ต้องกา ต้องกา ต้องกา ต้องกา ต้องกา ต้องกา ต้องกา ต้องกา ต้องกา ต้องกา ต้องกา ต้องกา ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น แสดง ให้ ป ะชาชน ะชาชน หน่าย นักกา เมือง เมือง เมือง เมือง ไหม ไหม ไหม เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป ูป พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง พาดพิง กา กา วังวน เดิม ๆ ไม่ เปลี่ยนแปลง จึง ยัง ไม่ พ ้อม ้อม ให้ ให้ ให้ มี กา เลือกตั้ง เลือกตั้ง กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ ก็ ก็ ก็ ก็ ก็ ก็ ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ือ ช ช ช ช ช ช ช อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ ] นาย อนุส ณ์ ณ์ ด้วยว่า แต่ ขอ อย่า มา พาดพิง พ ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ือ ข้าม ข้าม ข้าม ข้าม ข้าม ข้าม ข้าม ข้าม ข้าม ข้าม ข้าม ต ะชาชน ะชาชน ะชาชน ะชาชน ะชาชน ะชาชน ะชาชน ว ตั้ง ผล ป ป ะโยชน์ จะ จะ ตก กับ กับ ป ะชาชน ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ต่าง หน้าที่ ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส ้างส น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน ถึง ความ สุ่ม เสี่ยง เข้า ข่าย ก ะทำความผิด ะทำความผิด สาม สาม สาม มิต มิต ห ือ ือ ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ต ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน ะธาน หาญ หาญ หาญ หาญ หาญ หาญ ณี ณี ณี ณี ณี ณี จุด จุด จุด มี สุจ ิต ิต าะ าะ าะ าะ าะ าะ ห ห ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่

Source link

Leave a Reply