Ngành Công an và bước đột phá về cải cách bộ máyNgọc Thành – Tô Dũng (Ban Thời sự) Thứ bảy, ngày 18/08/2018 21:51 GMT + 7

Một cuộc tổng sắp lại tổ chức đang được triển khai theo phương châm Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toànện, xã bâm cơ sở ở ngành Cngng an đang được triển khai. In the case of việc cải cách bộ máy, ngành ng k k k k k k k c c c ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ. Việc làm này nhằm đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII sớm đi vào cuộc sống.

Với chức năng tương đồng, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an nay đã được sáp nhập làm một. Tên gọi của đơn vị mới là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Sau khi hợp nhất, so với trước, bộ máy ở đơn vị mới này đã giảm được 1 Cục trưởng, 3 Cục phó. Số phòng chuyên môn cũng được sắp xếp giảm từ 14 xuống còn 11. Tuy bộ máy gọn lại nhưng không phải vì vậy mà hiệu quả công việc bị giảm đi.

Tại các địa phương, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới đây cũng đã được sáp nhập và trở thành một phòng trực thuộc Công an tỉnh. Nhiều phòng chuyên môn nghiệp vụ tại công an địa phương cũng đã được sắp xếp lại.

Sau các quyết định này, ở ngành Công an đã không còn cấp Tổng cục. One 60 and one cịp cục cùng 300 đơn vị cấp phòng đã đượ c tinh giản. Nhiều chiến sĩ công an chính quy sẽ được đưa về các xã. Đ y y y ể ể ể ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr h h h h h h h h h h h h h to quốc. Nhiều cán bộ ở những đơn vị thuộc Bộ được điều chuyển để đảm nhận công việc mới tại các địa phương. Nhiều người sau nhiều năm gắn bó với ngành cũng sẵn sàng xin nghỉ trước tổổi để mục tiêu tinh gọn, nāng cao hiệu quả của bộ máy sớm thành hiện thực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Source link

Leave a Reply